Sylwester Ołdak

LINKI
Strona główna › Konta użytkowników
Rejestrowanie nowego użytkownika:
*Login(nick): od 'a' do 'Z' i znaki '_-' Musi zaczynać się od litery
Imię: od 'a' do 'Z', od '0' do '9' i znaki ' _-ąćęłńóśźż'
Nazwisko: od 'a' do 'Z', od '0' do '9' i znaki ' _-ąćęłńóśźż'
*Hasło: od 'a' do 'Z', od '0' do '9' i znaki '.()-+#!@$%^&*,?_+='
Powtórz hasło: min. 8 znaków w tym cyfra, wielkie i małe litery

Alternatywny email: Tu wyślemy Twoje hasło i login
Kraj:
Województwo:
Miasto: od 'a' do 'Z', od '0' do '9' i znaki ' _-ąćęłńóśźż'
Newsletter

*Login musi składać się wyłącznie z liter a-Z (nie może zawierać polskich znaków), cyfr 0-9 i znaków _-
Nie może być krótszy niż 3 i dłuższy niż 18 znaków. Musi zaczynać się od litery.

*Hasło musi składać się przynajmniej z jednej cyfry, wielkiej i małej litery.
Nie może być krótsze niż 8 znaków i musi mieć więcej niż 18 znaków. Używaj takich haseł, które są dla Ciebie
łatwe do zapamiętania, ale jednocześnie na tyle trudnych, aby inni nie mogli ich odgadnąć.


REGULAMIN

1. Redakcja expatpol.com udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z łamów portalu, który jest miejscem wymiany informacji i myśli na tematy związane głównie ze życiem polonii.

2. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja portalu expatpol.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach portalu expatpol.com treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach portalu expatpol.com treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.

6. Redakcja portalu expatpol.com zastrzega sobie prawo do usuwania treści komentarzy bez podania przyczyny.

7. Użytkownik wypowiadając się na stronach portalu expatpol.com tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

8. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Redakcja expatpol.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.


Oświadczam, że zapoznał(em/am) się z regulaminem.
Głównym celem statutowym Expatrii jest pomoc dzieciom ze wschodu. Na naszą pomoc mogą liczyć osoby indywidualne jak i dzieci z domów dziecka. Dlatego jeśli drogi jest Ci los polskich, chorych dzieci z kresów, pamiętaj o przekazaniu 1% podatku na stowarzyszenie pomocy dzieciom - Expatria. Dzięki waszym darowiznom możliwe są: rehabilitacja dzieci, zakup sprzętu medycznego, pomoc chorym dzieciom i leczenie dzieci z krajów byłego ZSSR. Nie bądź obojętny!

Prawa autorskie © Stowarzyszenie Expatria. Wszystkie prawa zastrzeżone. Andrzej Perczyński.
O nas | Kontakt
generowanie strony: 3,38