Sylwester Ołdak

LINKI
Strona główna › Informacje
O nas


EXPATRIA uzyskała statut prawny, jako odrębne Stowarzyszenie o profilu charytatywnym, na wiosnę 2003. Długa droga Stowarzyszenia poprzedzająca tę datę wiąże się z działalnością Fundacji Charytatywnej Kongresu Polonii Kanadyjskiej na rzecz leczenia i pomocy materialnej ciężko chorym dzieciom polskim z terenów byłego ZSRR, a także dzieciom z ubogich rodzin zamieszkałych wprawdzie w Polsce, których jednak leczenia nie pokrywa w pełni polska służba zdrowia. Dzieci ze Wschodu są leczone w polskich szpitalach, z którymi Expatria, jako przedstawiciel kanadyjskiej Fundacji Charytatywnej KPK, zawiera umowy. Jest to dosłownie walka o życie dzieci: chorych na gruźlice, z poważnymi chorobami układu dokrewnego, pokarmowego, układu moczowego, nerwowego, dzieci z wadami wrodzonymi serca, ktore tu w Polsce są operowane, a także walka z chorobą nowotworową atakująca dzieci, której leczenie – jeśli rozpoczęte we wczesnym stadium – daje pozytywne wyniki. Bez naszej pomocy dzieci te w środowiskach, w których żyją, skazane są na śmierć lub trwałe kalectwo.

Wyszukujemy ośrodki, sierocińce, domy dziecka ze Wschodniej Europy, których podopieczni wymagają pomocy. Staramy się nieść pomoc tam gdzie jest to możliwe oraz gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Udało się nam już wyleczyć kilkadziesiąt dzieci, opłacić koszty kilku poważnych operacji, u kilkuset dzieci przeprowadzić specjalistyczne badania.

W licznych sierocińcach na Wschodzie panuje nie tylko ubóstwo materialne ale także rygor przypominający raczej wojskowe koszary niż placówki dziecięce. Pragniemy zająć się losem Tych dzieci, które są z pochodzenia Polakami i udzielić im niezbędnej pomocy.

Staramy się aby dzieci uzyskały pomoc medyczną ale także pragniemy dać im odrobinę miłości, poczucia bezpieczeństwa, troski. Cel ten sprawia, że nasze działania są coraz intensywniejsze i obejmują coraz to nowe obszary. Badamy i leczymy dzieci na wschodzie, ale zajmujemy się też wymagającymi natychmiastowej pomocy dziećmi w Polsce. Pomagamy sierocińcom w kraju i organizujemy konwoje z pomocą humanitarną do Polaków za wschodnią granicą.

Zaznaczamy, że wszystkie osoby pracujace w Stowarzyszeniu Expatria, są wolontariuszami, nie pobierającymi żadnego wynagrodzenia za swoją dzialalność. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Andrzej Perczyński, wiceprezesem - doktor Karina Hovsepyan i pan Konrad Pruszyński a honorowym prezesem założycielka stowarzyszenia dr hab. med. Jadwiga Wojtczak. Przewodniczacym Komisji Rewizyjnej i jednocześnie Reprezentantem Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami jest Prof. Kosewski.

Expatria jest wyjatkową organizacja, również z tego względu, że nic nie odlicza na swoje koszty administracyjne. Wszystkie pieniądze, które wpływają na konto Expatrii przeznaczone są wyłącznie na leczenie dzieci. Każdy Donator może sam zdecydować, na leczenie którego dziecka chciałby wpłacić pieniądze i zadzwonić lub napisać w tej sprawie do Expatrii.
Nasz adres: ul. Bagno 2/184, 00-112 Warszawa, tel. (22) 376-11-61, fax (22) 868-11-02.

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby przyjść z pomocą Naszym Dzieciom na Wschodzie.


Zarząd StowarzyszeniaGłównym celem statutowym Expatrii jest pomoc dzieciom ze wschodu. Na naszą pomoc mogą liczyć osoby indywidualne jak i dzieci z domów dziecka. Dlatego jeśli drogi jest Ci los polskich, chorych dzieci z kresów, pamiętaj o przekazaniu 1% podatku na stowarzyszenie pomocy dzieciom - Expatria. Dzięki waszym darowiznom możliwe są: rehabilitacja dzieci, zakup sprzętu medycznego, pomoc chorym dzieciom i leczenie dzieci z krajów byłego ZSSR. Nie bądź obojętny!

Prawa autorskie © Stowarzyszenie Expatria. Wszystkie prawa zastrzeżone. Andrzej Perczyński.
O nas | Kontakt
generowanie strony: 4,33